BMI og fettsuging

Velg emne:

Hva er BMI?

Kroppsmasseindeks ble utviklet av en belgisk astronom, matematiker, statistiker og sosiolog Lambert Adolphe Jacques Quetelet cirka 200 år siden (derfor var den tidligere kalt Quetelet indeks). For å beregne din BMI må du dividere kroppsvekten din i kilogram med kvadratet av høyden din i meter. BMI regnes som normalt hvis den er mellom 18.50 og 24.99 (Tab. 1). Denne indeksen antyder risiko for noen sykdommer og brukes for å vurdere pasienter før en kirurgisk prosedyre (for eksempel fettsuging). Imidlertid finnes det et problem med beregning av BMI når en har store muskler. Uansett at en slik person veier for mye, kroppsmassen hans består av muskler, ikke fett. I et slikt tilfelle BMI over 25 ikke antyder overvekt eller fedme.

KlassifikasjonBMI(kg/m2) 
Undervekt<18.50 
Alvorlig undervekt<16.00 
Moderat undervekt16.00 – 16.99 
Mild undervekt17.00 – 18.49 
Normal kropppsvekt18.50 – 24.99 
 
Overvekt≥25.00 
Overvektig25.00 – 29.99 
 
Fedme≥30.00 
Fedme klasse I30.00 – 34.99 
 
Fedme klasse II35.00 – 39.99 
 
Fedme klasse III≥40.00 
Realistiske forventninger til fettsuging

Fettsuging er en estetisk prosedyre utviklet for å endre kroppsformen din, men ikke for å redusere vekt. Målet med denne prosedyren er å fjerne unødvedig fett fra bestemte områder på kroppen din. Derfor bør du ikke forvente et dramatisk vekttap etter fettsuging (det er bariatrisk kirurgi som kan hjelpe deg med dette). I tillegg, de beste kandidater for fettsuging er pasienter som er ikke langt fra den normale vekten sin. Overvektige personer (som har høy BMI) regnes som dårlige kandidater for denne prosedyren, fordi resultater vanligvis blir ikke tilfredsstillende og risiko for kompikasjoner er større.

Fettsuging og høy BMI: sikkerhetsspørsmål

Som sagt, fettsuging er ikke den beste alternativen til personer med høy BMI. Ifølge standarde retningslinjer er fettsuging trygt hvis beløpet fett som fjernes overskrider ikke 5.000 ml under en prosedyre. 5.000 ml fett veier cirka 5 kilo. Dermed hvis BMI din er høy og du har for eksempel 20 kg overvekt, tapet av 5 kilo fett skal sannsynlingvis være knapt synlig og resultatet skal ikke tilfredsstille deg.

Overvektige personer regnes som dårlige kandidater for fettsuging også på grunn av andre sykdommer som vanligvis følger høy BMI, for eksempel diabetes, høy blodtrykk, hjertesykdommer og høy risiko for hjernesag, som alle gjør at operasjonen blir mer risikabelt og komplisert.

Hva regnes som suging av store mengder fett?

Fjerning av mer enn 5.000 ml væske totalt kalles for suging av store mengder fett. Denne væsken består av fett, middelet for fukting (en blanding av saltvannsløsning, adrenalin og lokalanestetikum) og blod. Når det suges store mengder er prosedyren mer komplisert enn vanlig fettsuging og det finnes også fysiologiske forskjeller. Så kandidater til denne prosedyren er personer som har for mye fett men ellers er friske

Er suging av store mengder fett farlig?

Det kan diskuteres om suging av store mengder fett er nyttig eller skadelig. Denne prosedyren er fulgt med høy risiko for alvorlige komplikasjoner og død. De viktigste komplikasjonene er vanligvis knyttet til endringer i væskebalanse eller forstyrrelser i sirkulasjonssystemet. Komplikasjoner som kan oppstå er hudnekrose eller nekrose i underliggende vev, sterk blødning, lungeemboli, dyp venetrombose, hypovolemisk sjokk, uventet blodoverføring, fettemboli og død.

Det finnes også små komplikasjoner, som omfatter asymmetri, seroma, vanskelig groing av sår fulgt av langvarig hevelse ov arrdannelse, samt endret følelse i det opererte området.

Hvilke alternativer du har?

Hvis du overveier muligheter for å miste vekt med hjelp av kirurgi, bør du velge bariatrisk kirurgi. Det er overvektskirurgi som består av forskjellige prosedyrer som gastric bypassgastric sleeve, gastric band og gastric balloon. Spør råd hos legen din for å velge den beste alternativen for deg.