Bli medlem av felleskap

Allerede mer enn flere tusen av våre tidligere, nåværende og fremtidige pasienter har blitt medlemmer på våre online fellesskaper med formål til å skape et rom for objektive meninger og gjensidig støtte. Medlemmer er velkommen til å dele sine erfaringer om deres opphold på klinikken og diskutere alle operasjonsrelaterte spørsmål.

Våre offisielle grupper: