Retningslinjer verdrørende korreksjonskirurgi

Betalings- og kompensasjonsvilkår for revisjonsprosedyrer (pasientenes gjentatte behandling) i klinikken – RETNINGSLINJER VEDRØRENDE KORREKSJONSKIRURGI

Korreksjonskirurgi er vanlig, og brukes for å forbedre resultatet av tidligere inngrep. Korreksjonskirurgi er et kirurgisk inngrep etter en primæroperasjon. Pasienten får en konsultasjon med en av Nordclinics leger før korreksjonskirurgien. Pasienten møter opp på Nordiclinic for å få denne konsultasjonen. Hvis man i løpet av denne konsultasjonen finner kontraindikasjon (-er) for utføring av en korreksjonskirurgi/ et kirurgisk inngrep, blir ikke pasientens reise-/overnattingsutgifter eller andre utgifter knyttet til konsultasjonen kompensert.

 1. GRATIS KORREKSJONSKIRURGI OG/ELLER BEHANDLING skal gis av klinikken til pasienter i tilfeller av tidlige postoperative komplikasjoner som følger:
 • seroma (i ansiktsområdet – evaluert individuelt, i andre deler av kroppen – mer enn 100 ml);
 • hematom (angi størrelsen - graden);
 • infeksjon (feber, sædkultur, høyere nivå av blodmarkører som indikerer betennelse, andre objektive medisinske testdata);
 • hudnekrose;
 • økt sårstørrelse (mer enn 1 cm i størrelse);
 • ligature fistler.

Pasienten skal henvende seg til klinikken for å bli konsultert i løpet av de første 3 månedene etter operasjonen. Korreksjonskirurgien / intervensjonen skal utføres i løpet av en periode som Nordclinic og pasienten har avtalt.

BEMERKNING. Ovennevnte komplikasjoner må bekreftes med objektive medisinske undersøkelser – resultater av en sårkultur, resultater av blodprøver, ultralydtestdata og så videre. Pasienten skal legge frem kopier av medisinske dokumenter/ sykehistorie som beviser slike komplikasjoner.

2. BEHANDLING FOR EN FASTSATT MINIMUMSPRIS (500 euro) skal gis til pasienter i tilfeller av senepostoperative komplikasjoner, inkludert

 • klar asymmetri (unntatt preoperativ asymmetri);
 • kapselkontraktur;
 • senking av implantatet (-ene);
 • «rynking/ krusing» av implantatet (-ene);
 • brudd på implantatet (-ene);
 • uønsket arrdannelse (hypertrofisk arr, keloid arr, arrutvidelse > 5-10 mm);
 • tilbakefall av en tilstand (senking av bryst / øyelokk / øyenbryn til tidligere høyde, muskelseparasjon bekreftet ved ultralydtesting)
 • sammenvoksing i nesen;
 • klaffkollaps.

Pasienten skal henvende seg til klinikken i løpet av de første 12 månedene etter operasjonen. En fast minimumspris for behandling gjelder for en periode som skal fastsettes etter gjensidig avtale mellom Nordclinic og pasienten.

3. GARANTIER RELATERT TIL IMPLANTATER skal gis til pasienter i samsvar med betingelsene som er spesifisert av produsenten av slike implantater.

4. Andre tilstander, for eksempel at pasienten ikke liker formen på kroppsdelen, utilstrekkelig fettsuging, løs hud, påtagelig/ synlig ujevnhet, tap av fett og så videre, SKAL IKKE BETRAKTES SOM KOMPLIKASJONER, og for den nye behandlingen skal hele prisen faktureres minus 15 prosent rabatt. 

Hvis pasienter velger å motta ytterligere helsehjelpstjenester i løpet av revisjonen (1 ledd) eller i løpet av behandlingen for en fast minimumspris (2 ledd), faktureres hele behandlingsprisen. 

5. Denne RETNINGSLINJER VEDRØRENDE KORREKSJONSKIRURGI vil ikke bli anvendt dersom følgende årsaker er identifisert.

Korreksjonskirurgien/ intervensjonen kan være nødvendig på grunn av faktorer som er utenfor legens kontroll. Dette betyr ikke at operasjonen var mislykket eller at en annen lege ville ha utført en slik operasjon bedre. 

 • Mennesket er preget av medfødt vanskelig sårheling. For eksempel dannes keloide arr.
 • Resultatet påvirkes negativt av miljøet eller livsstilen. For eksempel overdreven soleksponering eller røyking, alkohol, narkotikamisbruk.
 • Forsømmelse av å følge postoperative instruksjoner, inkludert begrensninger på aktiviteter eller bruk av kompresjonsplagg. Årsakene til utilstrekkelige resultater som avhenger av faktorer utenfor legen eller den medisinske institusjonen, kan være slike.
 • Feil egenoppfølging av operasjonssår og arr.
 • Dårlig pleie av huden, inkludert mangel på hygiene, eller alvorlig oppblåsthet i magen som kan være årsaken til at vevene strekker seg gjentatte ganger og blir tynne.
 • Vektsvingninger eller graviditet etter operasjonen.
 • Dårlig blodsirkulasjon som kan være årsaken til lengre sårhelingstid eller utvikling av åpne sår.
 • Det ble utført en annen kirurgisk eller ikke-kirurgisk behandling som kunne påvirke det endelige resultatet.
 • Pasientens kroppsmasseindeks (BMI) er større enn 30.