Magsäcksoperation

Kolla före- och efterbilder

En hel album på alla före-och efterb​ilder finns på vår Facebook sida.

Grupper på Facebook
Priser
Pris i SEK
Pris i EUR
Världsklass kirurg

• Vår kirurg Almantas Maleckas är en doktor i medicisk vetenskap
• Han har gjort fler än 6.000 bariatriska operationer
• Kirurgen är medlem i Världs-Viktminsknings kirurggruppen
 Han är pionjär inom laparoskopisk kirurgi i regionen
 10 års arbetserfarenhet i Sverige, Göteborgs Universitetssjukhus
• Arbetar i både Litauen och Sverige, talar flytande svenska och engelska
• Har haft praktiska kurser och seminarier i Tyskland, Grekland och Schweiz

Direkta flyg till Litauen

Du kan utan svårighet nå Litauen på 1 timme och 30 min med flyg (från Stockholm eller Göteborg). Läs mer om direktflyg till Litauen här.

Peters historia
Vår klinik 
Fetma

Fetma är ett medicinskt tillstånd i vilket en obalans mellan kaloriintag och kaloriförbrukning leder till stark  ansamling av fett I kroppen. Primärt är behandlingen av sjukdomen  är att uppnå viktminskning. Men om du har svårt att gå ner i vikt, men ändå vill bli en kandidat för plastikkirurgi kan viktminskingoperation vara  ett alternativ för dig.

Vilka är behandlingsformer för fetma?

Konventionell behandling som diet, medicinering, fysisk aktivitet. Kirurgisk behandling används I de fall som de konventionella behandlingsformerna inte ger önskad viktkontroll.De mest populära kirurgiska alternativ är gastric bypass, gastric band och gastric sleeve. En icke-kirurgiskt alternativ är en gastric ballong.

Indikationer

Speciella indikationer och särskilda förutsättningar föreligger när det gäller kirurgisk behandling av fetma:

  • Fetman ska ha funnits under minst 5 år
  • BMI >= 35 + komorbiditet
  • Diabetes mellitus
  • Sömnapné

Det är viktigt att patienten förbereds psykologiskt inför operationen. Det är viktigt att patienten förstår det sätt på vilket det kirurgiska ingreppet leder till viktminskning, att patienten noga följer de förhållningsregler som gäller efter operationen och att patienten är införstådd med att enbart det kirurgiska ingreppet i sig (utan patientens aktiva ansträngningar) inte kan garantera att den önskade viktminskningen uppnås.