Blog

Nordesthetics klinikk prøver alltid å informere pasientene om alt de trenger for at deres plastikkirurgiske opplevelse i utlandet blir stressfri. Vi håper at noen av disse blogginnleggene vil gjøre prosessen så praktisk og godt organisert som mulig.

Konferanser vi deltar i

Her på Nordesthetics klinikk tror vi på at konstant læring og utvikling er avgjørende. Vårt team av profesjonelle kirurger holder seg alltid oppdatert innen feltet ved å delta på konferanser.

Read more »