Plastikkirurgins historia

Välj ämne:

• Tillbakablick på plastikkirurgins historia
• Romarna
• Renässansen
• Mellankrigstiden
• 1800- och 1900-talet
• Plastikkirurgi idag
• Framtiden

Tillbakablick på plastikkirurgins historia

I århundraden har människor från olika kulturer, nationer och stammar försökt att förändra sina kroppar genom att sätta in skivor i läpparna, sträcka örsnibbarna, binda fötterna, fylla tänderna, göra olika tatueringar och pryda huden. Nuförtiden vill folk fortfarande förändra sitt utseende precis som för många år sedan. Trots allmän uppfattning utförs plastik, rekonstruktiv och kosmetisk kirurgi inte bara för att förbättra aktuell struktur eller anatomi utan också för att återställa kroppsdelar för att de ska se normala ut efter vissa skador eller förändringar.

Plastikkirurgins historia börjar som en av de äldsta läkekonsterna i världen. Läkare har utövat plastikkirurgiska metoder i hundratals år. Till exempel förekom amputation av näsan som straff för äktenskapsbrotti forntida Indien. Som följd av det började läkare använda sig av hudtransplantation för att rekonstruera näsan. Amputationer och invasiva sårläkande ingrepp gjordes omkring 800 e.Kr.

Romarna

Romarna var passionerade för skönheten av den nakna kroppen, de såg på det som var onormalt, speciellt när det gällde könsorganen, med misstänksamhet. Romarna kunde utföra enkla operationer, såsom att reparera skadad hud och andra vävnader, omskärelse eller bröstförminskning.

Renässansen

En betydande utveckling inom plastikkirurgin skedde under renässansen. Betydande framsteg inom vetenskap och teknik tog fart runt om i världen, vilket resulterade i säkrare och mer effektiva kirurgiska tekniker och bättre resultat. Under denna period försökte kirurger arbeta med hud flikar från kinden och hudtransplantat från donatorer i syfte att rekonstruera näsan. En illustration visar näsplastik med en flik av en bicepsmuskel. Transplantatet fästes vid näsan och hölls sedan så i 3 veckor efter ingreppet. Kirurgen formade sedan huden till en näsa. I början var kirurgiska ingrepp svåra men i början av sjuttonhundratalet gjorde kirurger seriösa och framgångsrika försök med upprättande av anestesi, och upptäckte antibiotika som tillät kirurgen att utföra ett bredare utbud av allt mer komplexa ingrepp med färre komplikationer och mindre smärta. Dock nådde plastikkirurgin oanade höjder och sina största framsteg under perioder av krig.

Mellankrigstiden

Under stora krig som det första och andra världskriget var plastikkirurgi en nödvändighet för många soldater och vanliga människor. Kirurger behövdes för att behandla och rekonstruera djupa och omfattande skador som öppna sår i ansiktet, frakturer, avsprängda näsor, läppar och annat. Operationerna krävde innovativa återställande procedurer för att nå de bästa resultaten. Kirurger började utföra mikrokirurgiska ingrepp på läppar , näsplastik, hudtransplantation från armen i stället för den ursprungliga fördröjda metoden med fliken, operation av gomspalt och andra ingrepp.

1800- och 1900-talet

Det gjordes också många viktiga vetenskapliga framsteg på 1800- och 1900-talet – tiden för teknologiska framsteg och nya upptäckter. Plastikkirurgin fortsatte att växa och blev en vanlig procedur i hela världen. En rad tekniska framsteg ledde till en förbättring i behandlingen av hudcancer, nervskador och sår av olika djup. Integrationen av plastikkirurgi inom sjukhusets praxis hjälpte också till att behandla många svåra sjukdomar. Till exempel skapades ett nytt ämne kallat silikon. Som ett resultat av det kunde patienter med bröstcancer få en fantastisk möjlighet till bröstrekonstruktion.

Trender av dagens plastikkirurgi

Nuförtiden kan onormala strukturer i kroppen som ofta är resultatet av fosterskador, trauman, skador eller sjukdomar framgångsrikt repareras med plastik- eller rekonstruktiv kirurgi. De nuvarande plastikkirurgerna kan erbjuda ett brett spektrum av ingrepp för kvinnor såsom kroppskonturering, ansiktsföryngring och även speciella ingrepp för män.

Trots alla fördelar med plastikkirurgin finns det fortfarande en stor stressfaktor för patienter med eventuella konsekvenser som kan inkludera dödsfall, smärta, oönskade förändringar och andra komplikationer. För att minimera antalet komplikationer, introduceras nya trender inom kirurgi varje dag. Den senaste och viktigaste trenden inom plastikkirurgi är en mindre invasiv kirurgi för att undvika synliga ärr efter operationen. Kirurger utforskar nya fillers och andra material som håller längre och nya lasrar på jakt efter bättre effekt. De undersöker också kloningstekniken som en metod för kroppsföryngring, utforskar genterapi som kan hjälpa till att behandla mjukvävnader, benbildning och skadade nerver. Dessutom har stamcellsteknologin inom bland annat benmärg, biomaterial och molekylär medicin avancerat och kommer förmodligen att kunna användas inom plastik- och rekonstruktiv kirurgi.

En blick in i framtiden

Plastikkirurgi har en lovande framtid. Plastikkirurger ses som fantasifulla, uppfinningsrika, och geniala människor. Utan sådan drivkraft för innovation, skulle plastikkirurgin inte vara så stor som den är idag.