BMI och fettsugning

Välj ämne:

• Vad är BMI?
• Realistiska förväntningar av fettsugning
• Fettsugning och högt BMI
• Stor volym fettsugning
• Vilka alternativ har jag?

Sårvård efter plastikkirurgi är ungefär samma som efter alla kirurgiska snitt Nedanför så förser vi dig med några enkla regler som hjälper dig att förhindra sårinfektioner, underlätta snabbare läkning och därmed minska ärrbildning. Du bör dock komma ihåg att alltid rådfråga din doktor om just din situation.

Vad är BMI?

Kroppsmasseindex (tidigare känt som Quetelet-index) utvecklades av belgiska astronomen, matematikern, sociologen och statistikern Lambert Adolphe Jacques Quetelet för cirka 200 år sedan. För att beräkna ditt BMI tar du din vikt i kilogram delat med din längd i meter i kvadrat eller så kan du använda en nätbaserad BMI-räknare. Normalspannet för BMI ligger mellan 18,50 till 24,99 (se tabellen nedan). Indexet visar vilka risker som finns vid olika BMI-värden och detta används i utvärderingen av patienter som vill genomgå fettsugning. Det finns dock ett undantag när BMI ska beräknas för dem som har mycket muskler. En sådan person må väga mycket men kroppsmassan består mest av muskler och inte fett. I detta fall anses BMI-värde från 25 eller högre inte som övervikt eller fetma.

KlassificeringBMI(kg/m2) 
Underviktig<18.50 
Allvarlig smalhet<16.00 
Normal smalhet16.00 – 16.99 
Mild smalhet17.00 – 18.49 
Normalvikt18.50 – 24.99 
 
Övervikt≥25.00 
Förfetma25.00 – 29.99 
 
Fetma≥30.00 
Fetma grad I30.00 – 34.99 
 
Fetma grad II35.00 – 39.99 
 
Fetma grad III≥40.00 
Realistiska förvätningar av fettsugning

Fettsugning är en estestisk operation ämnad för att ändra din kroppsform, men inte för att gå ner i vikt. Målet med operationen är att säkert avlägsna överskott av fett från olika delar av kroppen. Du bör därmed inte vänta dig någon dramatisk viktnedgång efter en fettsugning (viktkirurgi är till för det ändamålet). Dessutom är patienter som redan har eller är nära en normalvikt de bästa kandidaterna för fettsugning, medan människor med fetma (vars BMI är högt) anses som dåliga kandidater för detta pga. klena resultat och många komplikationer efteråt.

Fettsugning och högt BMI: säkerhetsfrågor

Som nämnt tidigare är fettsugning inte lämplig för personer med högt BMI. Enligt riktlinjerna för fettsugning bör mängden av överskottsfett som avlägsnas under behandlingen inte överstiga 5,000 ml. 5,000 ml fett motsvarar 5 kilogram. Om du då har ett högt BMI-värde och exempelvis 20 kg i överskottsfett kommer denna procedur att knappt vara märkbar hos dig för att du ska bli nöjd med resultatet.

Dessutom är personer med fetma dåliga kandidater för fettsugning pga. sjukdomar i samband med högt BMI som diabetes, högt blodtryck, hjärt- & kärlsjukdomar och en högre risk för stroke; allt detta gör operationen mer riskfylld och kan medföra komplikationer efteråt.

Vad är en stor volym fettsugning?

Borttagning av mer än 5,000 mL kallas för stor volym fettsugning. Detta inkluderar andra vätskor utöver fett såsom vätande lösningar (blandningar av saltlösning, adrenalin och bedövningsämnen) och blod. Denna stora volymprocedur är mer komplicerad och skiljer sig fysiologiskt från vanlig fettsugning. Dessutom är denna procedur lämplig för dem som har mycket överskottsfett men annars är helt friska.

Är stor volym fettsugning farlig?

Ballansen av för- och nackdelar med stor volym fettsugning är kontroversiell. Proceduren innebär en stor risk för allvarliga komplikationer och dödlighet efteråt. De största komplikationerna är relaterade till vätskebalansförändringar eller cirkulationsskador, nekros i huden eller underliggande vävnader, allvarliga blödningar, lungemboli, djup ventrombos, hypovolemisk chock, oplanerad blodtransfusion och fettembolus.

Det finns några mindre komplikationer som oregelbundna konturer, serom, komplicerad sårläkning i samband med varaktiga svullnader och ärrbildningar samt känselförändringar i operationsområdet. Dessutom kan du uppleva hudelasticitetsproblem vilket är vanligt vid avlägsningar av stora volymer av fett.

Vilka alternativ har jag?

Om du vill tappa vikt med hjälp av kirurgi bör du fundera på bariatrisk kirurgi med olika metoder såsom gastric bypassgastric sleeve, gastric band och gastric ballong. Konsultera med din läkare för att hitta den bästa lösningen.