Serom efter plastikkirurgi

Välj ämne:

• Vad är serom?
• Varför och när uppstår serom?
• Serom efter bukplastik, mastektomi
• Lösning

Vad är serom?

Serom är onormal ansamling av serös vätska som ibland utvecklas efter en operation. Det är särskilt vanligt efter stora dissektioner såsom mastektomi eller bröstförstoringbukplastik och kropps- eller ansiktslyft. Vanligtvis försvinner serom av sig självt inom några veckor. Dock sträcker en vätskeansamling ut huden och får den att hänga, vilket orsakar obehag tillsammans med en utdragen återhämtning, längre sjukhusvistelse, mer täta läkarbesök och en överansträngd sjukvårdsbudget. Olika faktorer påverkar bildandet av serom men dess roll i patogenesen varierar hos varje patient. För att kunna förebygga och hantera uppkomsten av serom är det mycket viktigt att förstå hur de uppstår.

Varför och när uppstår serom?

Patofysiologin av serombildning är inte helt klarlagd men utsläpp av lymfkärl är förmodligen den främsta orsaken till ansamlingen av lymfatisk vätska. Men det tros också att ett serom är mer än bara en serumansamling. Det bildas troligen av akut inflammatorisk utsöndring. Under en operation traumatiseras omgivande vävnader, blod- och lymfkärl. Som en reaktion på trauma uppstår en inflammation i operationsområdet. Med andra ord svämmar kroppen över med lymfa som orsakar smärta och svullnad i samband med en operation. Ibland ackumuleras lymfan istället för att naturligt dränera bort, och detta leder till bildandet av serom.

Patienterna bör vara medvetna om risken för att serom bildas. De uppmuntras vanligtvis att övervaka operationsområdet för avvikelser och komplikationer. Även om serom inte är särskilt farligt, kan det leda till allvarliga komplikationer såsom hudnekros, fördröjd sårläkning, infektioner, ökad risk för sepsis och lymfödem. Uppkomsten av serom kan också påverkas av omständigheter som ålder, vikt, diabetes och högt blodtryck.

Serom efter bukplastik och mastektomi
Lösning

Ett stort antal kirurgiska metoder och tekniker har utförts för att reducera uppkomsten av serom. Små serom, som ofta inte märks, försvinner på egen hand, men om de inte behandlas, kan de förkalkas och bilda fasta knutar. Större serom kräver ofta upprepad aspiration med nål, medan svårlösta serom kan kräva dränage. Serom som blivit infekterade kan kräva antibiotikabehandling och, i sällsynta fall, kirurgi. Dock verkar förebyggande åtgärder vara den bästa behandlingen mot serom och dränage är en av de mest accepterade och universella förebyggande åtgärder. Kort användning av dräneringssystem minskar eller till och med förhindrar uppkomsten av serom jämfört med ingen dränering alls. Kompressionsförband för att förhindra serom kan också användas och det är en vanlig metod som används av vissa kirurger.