Rökning och risk för komplikationer

Välj ämne:

• Rökning och komplikationer
• Medicinsk forskning
• Rekommendationer

Rökning har tydligt visat sig vara en riskfaktor för cancer, kranskärlssjukdomar, pulmonell sjukdom, perifer vaskulär sjukdom och andra. Men rökning påverkar inte bara friska människor, den påverkar även patienterna före och efter varje operation. Många kirurger anser att rökning leder till försämrad läkning av sår och dåliga kirurgiska resultat. Det händer att patienter inte ens inser den negativa effekten av rökning på det kirurgiska slutresultatet. Rökning har speciellt negativ inverkan på sådana operationer som ansiktslyftbukplastikbröstrekonstruktioner, fri vävnadstransplantation och digital replantation.

Rökning och komplikationer

Rökning verkar vara en stor fiende till kirurgiska ingrepp vid sidan av andra kända potentiella riskfaktorer som alkohol och ohälsosamma matvanor. Plastikkirurger ägnar stor uppmärksamhet åt kirurgiska tekniker och behandlingar som främjar normal läkning av sår, för att producera de bästa kirurgiska resultaten. Inom en rad olika kirurgiska scenarier kan rökning dramatiskt påverka läkningen av sår och försvåra den samt orsaka risken för hudnekros, postoperativa pulmonella problem och särskilt för infektioner i operationsområdet.

Tobaksrök innehåller mer än 4000 kemikalier såsom nikotin och kolmonoxid. Påverkan av alla dessa kemikalier kan leda till komplikationer. Dessa kemikalier inducerar endotelskador, minskar blodflödet i kapillärerna och stimulerar katekolaminer. Det kan leda till trombogenes, minskad syretillförsel, mikrovaskulära skador, försämrad sårläkning och sämre funktion av leukocyter, makrofager, fibroblaster och trombocyter vilket kan orsaka en infektion.

Rökning innebär också en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, såsom problem med blodtrycket, hjärtfrekvensen, och det systemiska vaskulära motståndet samt lungsjukdomar som kan orsaka en hel del komplikationer och även dödsfall under eller efter operationen. Det är också känt att under den postoperativa perioden behöver rökande patienter mer syre och mer smärtstillande än icke-rökare.

Medicinsk forskning

Medicinsk forskning som bedrivs runt om i världen stödjer antagandet att rökning resulterar i dåliga kirurgiska resultat. Enligt de studier som genomförts, löper icke-rökare betydligt högre risk för sårinfektioner efter alla typer av plastikkirurgi i jämförelse med rökare. De tenderar att läka långsammare och det finns en risk för komplikationer efter operationen. Detta har liknande tillämpning på både de patienter som röker lite och de som röker mycket. De är mer mottagliga för hudnekros och bindvävssjukdomar. Inget signifikant dos-respons samband för tobak kunde avslöjas.

Vid en annan studie som gjordes som jämförde patienter efter ansiktslyftningar fann man att rökare har en 13-faldigt ökad risk för hudnekros. Vid bröstförminskningsoperationer är risken bland rökare dubbelt så hög för ett antal komplikationer såsom nekros och infektion. Vissa forskare föreslår att rökning bör vara en relativ kontraindikation för kirurgi såsom bröstrekonstruktion, speciellt för transverse rectus abdominis myocutaneous lambåkirurgi eftersom rökande patienter löper särskilt hög risk för perioperativa komplikationer som lambånekros och bråck. Även en del rökningsrelaterade problem påträffades i studier av patienter som hade genomgått bukplastik. Problem med läkning av sår registrerades. Graden av problem med sår t ex att såret spricker upp visade en statistisk skillnad mellan rökare och icke-rökare.

Rekommendationer

I vissa fall är det ingen skillnad om en patient är aktiv eller passiv rökare. Passiv rökning kan också resultera i nikotinnivåer i blodet och vävnader som kan leda till kirurgiska komplikationer. Rökning är ett starkt beroende och det kan vara riktigt svårt att sluta röka. Patienter som planerar någon plastik eller kosmetisk kirurgi, gastrisk bypass eller en annan operation, bör sluta röka ungefär en månad före operationen och sedan tills såren har läkt.