Bröstrekonstruktion efter cancerbehandling

Välj ämne:

Bröstcancer – översikt

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor av alla raser (23% av alla cancertyper). I de flesta fall får kvinnor över 50 år bröstcancer. Enligt uppskattningen av livstidsrisken kommer 1 av 8 kvinnor att få bröstcancer.

Operation är oftast den första metoden som används för att behandla bröstcancer. Det finns flera operationsalternativ som beror på vilket stadium cancern befinner sig i och vad som är acceptabelt för patienten.

Lumpektomi – under ingreppet tar läkaren endast bort tumören och liten bröstvävnad. Den här operationen kallas även för bröstbevarande kirurgi. Strålbehandling är ofta nödvändig efter den här sortens tumörborttagning.

Mastektomi – borttagning av hela bröstet.

Kryoterapi – används för närvarande som en experimentell metod för att behandla bröstcancer. Metoden baseras på extrem kyla som riktas mot cancercellerna för att frysa och döda dem.

Borttagning av lymfkörteln – ytterligare ingrepp som utförs samtidigt som lumpektomin eller mastektomin. Den utförs när bröstcancern har spridit sig till lymfkörtlarna.

Psykologiska aspekter av bröstoperationer

Undersökningen av de psykologiska effekterna efter en mastektomi avslöjade att förlusten av bröst minskar självkänslan och självtilliten hos kvinnor. Bröst är mer än bara en del av kroppen. Hälsosamma bröst anses vara en symbol för kvinnlighet och sexualitet. Det är också en avgörande faktor för varje kvinnas självkänsla och mentala hälsa.

Bröstrekonstruktion

Det är en operation som utförs för att återställa brösten efter mastektomi eller i vissa fall lumpektomi. Bröstrekonstruktionen kan utföras antingen samtidigt eller efter borttagningen av en cancerös tumör. Det finns flera metoder för bröstrekonstruktion, inklusive bröstimplantat, egen vävnadsflik eller en kombination av båda.

Bröstrekonstruktion med implantat – läkaren placerar implantat antingen i utrymmet skapat av att ha tagit bort bröstvävnaden eller under bröstmuskeln.

Bröstrekonstruktion med en vävnadsflik – denna typ av bröstrekonstruktion baseras på att använda patientens egna vävnader för att återställa bröstet. I det här fallet kan vävnadsfliken, eller lambån, vara en bit av hud, fett eller muskel med egen blodtillförsel. Lambån kan tas från magen, ryggen, skinkorna eller låren. Det finns flera typer av bröstrekonstruktion då man kan använda sig av vävnadsflikar:

TRAM (transversal rectus abdominis myocutaneous) lambå – vävnader till de nya brösten tas från nedre delen av buken (Fig.1). TRAM-lambån består av hud, fett, blodkärl och magmuskler. Termen “myocutaneous“ betyder att den består av hud och muskler. Dessutom skapar det här ingreppet även samma effekt som om du genomgått en bukplastik.

Latissimus dorsi lambå – vävnader till de nya brösten tas från den övre delen av ryggen (Fig.2). Det här ingreppet inkluderar användning av bröstimplantat. Fliken läggs in under huden till framsidan av bröstet. Sedan skapar läkaren en ficka och lägger in implantatet.

Dessa två typer av bröstrekonstruktion är de vanligaste. Andra rekonstruktioner med flikar kräver specifika kunskaper i mikrokirurgi och finns endast tillgängliga på specialiserade center. Dessa ingrepp inkluderar:

  • DIEP-lambå – vävnaderna tas från samma område som i TRAM rekonstruktionen. Dock används inte magmuskeln i det här ingreppet.
  • GAP-lambå – hud, fett, blodkärl och muskler till det nya bröstet tas från skinkorna.
  • TUG-lambå – vävnaderna tas från skinkan och den inre delen av låret. Det här ingreppet är inte lämpligt för kvinnor med smala lår.

Fig.1. Bröstrekonstruktion med TRAM-lambå

Fig.2. Latissimus dorsi flik

När utförs bröstrekonstruktion?

Beroende på när den utförs klassificeras bröstrekonstruktionen följande:

Simultan – när den utförs samtidigt som tumörborttagningen. Den här metoden är rimlig för patienter som inte behöver radioterapi.

Stegvis rekonstruktion – den rekommenderas för patienter som behöver radioterapi efter tumörborttagningen. Bröstrekonstruktionen delas upp i två steg för att skydda det rekonstruerade bröstet mot strålningen. Strålningen kan göra att fettvävnaden som användes för att forma det nya bröstet krymper. Utöver det kan det göra bröstimplantaten smärtsamma och deformerade. Under det första steget av bröstrekonstruktionen tänjer man ut vävnaden (Fig.3). Man får ett temporärt implantat som är designat för att hålla kvar bröstets hud och mellanrummet mellan bröstens vävnader på plats fram till den andra delen av rekonstruktionen. Det andra steget utförs när radioterapin är slut. Läkaren tar bort vävnadsexpandern och lägger in det permanenta implantatet.

Fördröjd rekonstruktion – den här typen förekommer oftast om man inte har möjligheten att göra bröstrekonstruktionen samtidigt som mastektomin.

Fig.3. Vävnadsexpander

Återhämtning efter bröstrekonstruktion

Det är normalt att känna trötthet, smärta eller obehag under några veckor efter operationen. Vanligtvis rådges patienter att stanna på sjukhuset under 4-7 dagar eller mer.

Ytterligare skapar en sjukgymnast ett individuellt träningsprogram. Övningarna beror på operationstypen.

Utöver det är det viktigt att ta hand om bröstens hud ordentligt. Vanligtvis läker såret inom sex veckor efter operationen. De allra flesta läkare rekommenderar att massera huden med krämer och salvor. Ärret försvinner inom 18 månader. Dock kan det ibland ta omkring två år för ärren att krympa och försvinna.

Patienterna kan återgå till vardagsaktiviteter inom sex veckor efter bröstrekonstruktionen.

Bröstcancer hos män

Man hör inte mycket om bröstcancer hos men eftersom det är ovanligt. Trots att bröstcancer är damoklessvärd som hänger över kvinnor, kan den förekomma hos män också. Dessutom har frekvensen av manliga bröstcancerfall ökat de senaste årtiondena.

Desssutom är majoriteten av bröstcancerfallen diagnostiserade till män som är 60-70 år gamla. Statistiken avslöjar att 1 % av den manliga befolkningen får bröstcancer.

Även om män inte har bröst på samma vis som kvinnor består deras bröst av samma vävnad. Som följd är orsakerna, symptomen, diagnoserna och behandlingen desamma hos båda könen.

Mastektomi används oftast för att behandla bröstcancer hos män och man utför bröstrekonstruktioner efter den för män också.